top of page

Studio Paradiso begon in 2022 met een gevoel.

Een gevoel dat zei: “ik verlang naar een plek waar onschuld regeert en de grote boze wereld even niet bestaat”. Een gevoel dat sterker bleek te zijn dan ratio. Met de hulp van vrijwilligers, materiaalsponsoren en de steun van donateurs, kon deze magische plek gebouwd worden. Ruim een jaar werkten we eraan en intussen is het vuurtje gaan branden. Een prachtige agenda met een gevarieerd en waardevol aanbod dat ondersteunend zal zijn aan onze moederorganisatie. Want iedere euro winst die gemaakt wordt in Studio Paradiso, komt ten goede aan Stichting Blckbx. Zelfs de sprekers werken onbezoldigd mee aan de evenementen die we aanbieden. Dat zegt iets over de enorme goodwill die er is voor ons project. Een non-profit die middels verdiepende evenementen en journalistieke videocontent bouwt aan een mooiere wereld.

bottom of page